WARUNKI SPRZEDAŻY PROMOCYJNYCH KARNETÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAROCIN

na Disco Stars Festiwal Roszków 2017


  1. Sprzedaż karnetów w cenie 40 PLN przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin. Sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie w JOK Jarocin w terminie od 3 kwietnia 2017 roku od godziny 10:00 do 28 kwietnia 2017 roku do godziny 16:00.
  2. Warunkiem sprzedania karnetu w cenie 40 PLN jest zweryfikowanie przez sprzedającego faktu zamieszkania na terenie Gminy Jarocin poprzez sprawdzenie w dedykowanej do tego witrynie internetowej numeru PESEL. Witryna ta posiada dostęp do bazy danych Gminy Jarocin zawierającej numery PESEL wszystkich mieszkańców. Weryfikacja następuje przez wpisanie nr. PESEL do dedykowanej rubryki na stronie internetowej. Jeśli wpisany numer PESEL będzie należał do mieszkańca Gminny Jarocin otrzyma on możliwość zakupu karnetu po cenie 40 PLN. Weryfikowanie numeru PESEL nie jest tworzeniem bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Karnet przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin i jest karnetem imiennym. Oznacza to, że na blankiecie karnetu znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska właściciela. Karnet jest numerowany. Ma to uniemożliwić odsprzedanie karnetu osobom trzecim.
  4. Aby zamienić karnet na opaskę umożliwiającą wstęp na teren festiwalu w dniach trwania festiwalu należało będzie stawić się w punkcie opaskowania dedykowanym mieszkańcom gminy Jarocin z dowodem tożsamości, na podstawie którego będzie można zweryfikować prawdziwość danych widniejących na karnecie. Poprawna weryfikacja będzie warunkiem otrzymania opaski upoważniającej do wstępu na teren festiwalu.
  5. Zakup karnetu przeznaczonego wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.